UBND huyện Hướng Hóa, Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD năm học 2022-2023

04/01/2023

UBND huyện Hướng Hóa, Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2022-2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 89 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 26/12/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

 

Nguồn tin: hethongvanban.quangtri.gov.vn