UBND huyện Ia Grai, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022

08/02/2023

Thực hiện Quyết định số 160/QĐ-SNV ngày 27/12/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục và đào tạo huyện Ia Grai năm 2022 (Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 21/12/2022), Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Ia Grai thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên vào làm việc tại các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Ia Grai năm 2022, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự tuyển: Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành giáo dục huyện Ia Grai, có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 2 Mục IV Kế hoạch số 178/KH- UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện.
2. Số lượng người làm việc cần tuyển: Số lượng cần tuyển dụng là 29, gồm:
– Giáo viên mầm non: 09;
– Giáo viên Tiểu học: 05 (Văn hóa: 03; Tiếng Anh: 01; Thể dục: 01);
– Giáo viên THCS: 15 (Toán: 03; Hóa học: 01; Tiếng Anh: 04; Ngữ văn: 02;
Lịch sử: 02; Địa lý: 03).
(Có bảng tổng hợp nhu cầu kèm theo)
Thí sinh không đăng ký dự tuyển theo vị trí cụ thể của từng trường mà đăng ký chung vào vị trí giáo viên theo từng cấp học (theo mã số đăng ký dự tuyển). Sau khi có kết quả trúng tuyển, UBND huyện sẽ có phương án phân công, bố trí đơn vị công tác.
3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Chi tiết tại khoản 2 mục IV Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện.
4. Hồ sơ dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
4.1. Hồ sơ dự tuyển: Chi tiết tại khoản 1 mục VI Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện.
4.2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày 30/01/2023 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai (số 193 Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai). Liên hệ Ông Trần Đức Thủy, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại liên hệ: 0935.799.069. Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/01/2023 đến hết ngày 28/02/2023.

Sau khi hết thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (tính đến 17h ngày 28/02/2023), Phòng Giáo dục và Đào tạo phải thực hiện báo cáo nhanh danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước 19h cùng ngày.
5. Nội dung, hình thức tuyển dụng: Chi tiết tại khoản 1 mục V Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện.
6. Lệ phí dự tuyển:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, theo đó lệ phí xét tuyển là
500.000 đồng/thí sinh/lần. Thí sinh đã nộp phí dự tuyển, đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét tuyển nhưng không tham gia xét tuyển sẽ không được hoàn trả phí dự tuyển.
7. Tài liệu ôn thi, thời gian và địa điểm xét tuyển:
Tài liệu ôn thi sẽ do Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên công bố để thí sinh được biết và tự ôn tập trên cổng thông tin điện tử của huyện Ia Grai (https://iagrai.gialai.gov.vn).
Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển: Sẽ thông báo cụ thể trên cổng thông tin điện tử của huyện Ia Grai (https://iagrai.gialai.gov.vn).
Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm nhận phiếu, kiểm tra tính đúng đắn của hồ sơ; tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và Phiếu đăng ký dự tuyển nộp về Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 04/3/2023, đồng thời gửi file mềm danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (font chữ Times New Roman, soạn thảo bằng Microsoft Office Excel) về hộp thư điện tử noivu.iagrai@gialai.gov.vn.
Nội dung chi tiết về Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 của UBND huyện Ia Grai được quy định tại Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 21/12/2022 được niêm yết công khai tại trụ sở HĐND và UBND huyện Ia Grai, cổng thông tin điện tử của huyện Ia Grai (https://iagrai.gialai.gov.vn), trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai.
Mọi thông tin chi tiết liên quan đến việc xét tuyển sẽ được Hội đồng tuyển dụng giáo viên thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện Ia Grai.

***** Tệp đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: iagrai.gialai.gov.vn