UBND huyện Ia Pa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022

16/05/2022

UBND huyện Ia Pa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết 17h00 ngày 26/05/2022

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Pa (số 06 Quang Trung, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai)

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: iapa.gialai.gov.vn