UBND huyện Khoái Châu, Hưng Yên tuyển dụng công chức năm 2020

18/06/2020

Căn cứ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 09/06/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã thuộc huyện Khoái Châu năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu thông báo cụ thể như sau:

I. Số lượng, cơ cấu tuyển dụng
Tổng chỉ tiêu cần tuyển dụng 01 chỉ tiêu công chức Chỉ huy trưởng Quân sự tại các xã Thành Công.
II. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
1. Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã phải đảm bảo những điều kiện, tiêu chuẩn sau đây
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp, cụ thể:
+ Có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông;
+ Có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên, ngành đào tạo Quân sự cơ sở;
+ Có trình độ tin học văn phòng từ trình độ A trở lên hoặc chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, thực hiện theo quy định tại Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Thông tin & Truyền thông;
– Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự;
– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
– Nằm trong quy hoạch nguồn Chỉ huy trưởng Quân sự xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
– Được Chủ tịch UBND xã và Chỉ huy trưởng Quân sự BCH Quân sự huyện có văn bản đề nghị tuyển dụng và bổ nhiệm.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục
III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ tuyển dụng.
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã làm 01 bộ hồ sơ dự tuyển có giá trị pháp lý như nhau, hồ sơ bao gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Bản sao giấy khai sinh;
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
– 02 ảnh (cỡ 4×6), 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển;
– Giấy xác nhận nhân sự do Công an xã, thị trấn nơi cư trú cấp;
– Văn bản đề nghị tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự xã của Chủ tịch UBND xã và BCH Quân sự huyện Khoái Châu.
Hồ sơ dự thi của từng cá nhân được bỏ vào túi đựng hồ sơ riêng. Trường hợp thí sinh đang trong thời gian chờ cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, đại học hoặc chứng chỉ tin học, thì phải có giấy xác nhận của cơ sở đào tạo về kết quả thi đạt mới đủ điều kiện nộp hồ sơ.
Hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển công chức cấp xã là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.
* Lưu ý: Các giấy tờ trên được đựng trong 01 bì hồ sơ, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng
– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo này (Trong giờ hành chính).
– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Khoái Châu.
IV. Hình thức xét tuyển và xác định người trúng tuyển
1. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển
2. Nội dung tuyển dụng:
Xét tuyển theo quy định tại Điều 14 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Hưng Yên.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển: (có thông báo cụ thể sau)
4. Lệ phí tuyển dụng: Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Thông báo tuyển dụng được thông báo công khai trên Đài truyền thanh huyện, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu tại website: khoaichau.hungyen.gov.vn niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu; UBND xã Thành Công và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các thông tin liên quan đến tuyển dụng sẽ được Hội đồng thi tuyển thường xuyên cập nhật trên website: khoaichau.hungyen.gov.vn. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc liên hệ trực tiếp Phòng Nội vụ huyện Khoái Châu để được giải đáp./.

*****Kế hoạch chi tiết như sau:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008 ;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Công văn số 516/SNV-CQĐP&CTTN ngày 26/5/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên về việc tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 95/TTr-NV ngày 08/6/2020,

UBND huyện Khoái Châu ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã thuộc huyện Khoái Châu năm 2020.

Tổng chỉ tiêu công chức chỉ huy trưởng Quân sự cần tuyển là 01 chỉ tiêu thuộc UBND xã Thành Công.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Số lượng chỉ tiêu công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã cần tuyển dụng là 01 chỉ tiêu thuộc UBND Thành Công.
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp, cụ thể:
+ Có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông;
+ Có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên, ngành đào tạo Quân sự cơ sở;
+ Có trình độ tin học văn phòng từ trình độ A trở lên hoặc chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, thực hiện theo quy định tại Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Thông tin & Truyền thông;
– Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự;
– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
– Nằm trong quy hoạch nguồn Chỉ huy trưởng Quân sự xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
– Được Chủ tịch UBND xã và Chỉ huy trưởng Quân sự BCH Quân sự huyện có văn bản đề nghị tuyển dụng và bổ nhiệm.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức
Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức nộp 1 bộ bao gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Bản sao giấy khai sinh;
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
– 02 ảnh (cỡ 4×6), 02 bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh dự tuyển;
  – Giấy xác nhận nhân sự do Công an xã, thị trấn nơi cư trú cấp;
– Văn bản đề nghị tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự xã của Chủ tịch UBND xã và BCH Quân sự huyện Khoái Châu.
Các loại giấy tờ trên được đựng trong một bì hồ sơ có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ.
– Mỗi thí sinh làm 01 bộ hồ sơ nộp tại Phòng Nội vụ huyện Khoái Châu.
4. Phương thức tuyển dụng
– Thực hiện việc tuyển dụng bằng hình thức: xét tuyển.
Trên cơ sở xem xét, rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã và thực hiện các yêu cầu xét tuyển theo quy định tại Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh Hưng Yên.
– Xác định người trúng tuyển:
Thực hiện theo Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.
5. Ưu tiên trong tuyển dụng
Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, nghĩa vụ dân quân tự vệ, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố liên tục từ 03 năm trở lên
6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
a) Thông báo tuyển dụng
– Kể từ ngày ban hành Kế hoạch này, Uỷ ban nhân dân huyện thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của UBND huyện, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND xã nơi có chỉ tiêu tuyển dụng về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, chức danh công chức cần tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.
– Chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức thi tuyển, Ủy ban nhân dân huyện niêm yết công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển tại trụ sở UBND huyện Khoái Châu.
b) Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ
– Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày ban hành kế hoạch này (trong giờ hành chính).
 Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại phòng Nội vụ, UBND huyện Khoái Châu.
– Thời gian tổ chức xét tuyển: Dự kiến trong tháng 7 năm 2020.
7. Phân công tổ chức thực hiện
a) Hội đồng tuyển dụng công chức có trách nhiệm tổ chức việc xét tuyển công chức theo đúng quy định của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn và Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 22/7/2013 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
– Thành lập Ban kiểm tra phiếu dự tuyển;
– Thành lập ban kiểm tra sát hạch;
 – Thông báo kết quả tuyển dụng đến thí sinh dự tuyển;
 – Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.
b) Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng xét tuyển công chức tổ chức, thực hiện kế hoạch xét tuyển;
– Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên thông tin điện tử của UBND huyện về kế hoạch xét tuyển, chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian thu nhận hồ sơ dự tuyển để mọi người được biết;
– Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển;
– Thu phí dự tuyển đối với các thí sinh đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TTLT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
– Tham mưu UBND huyện thành lập Hội đồng tuyển dụng;
– Tham mưu UBND huyện phê duyệt kết quả trúng tuyển, quyết định tuyển dụng thí sinh trúng tuyển, báo cáo kết quả tuyển dụng về sở Nội vụ.
c) Ủy ban nhân dân xã Thành Công: Thông báo công khai tại trụ sở cơ quan về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức tuyển dụng; thời gian, địa điểm nhận hồ sơ.
Trên đây là kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã thuộc huyện Khoái Châu năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc các cá nhân, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) để được xem xét giải quyết./.