UBND huyện Khoái Châu, Hưng Yên tuyển dụng giáo viên năm 2021

24/11/2021

Căn cứ Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2021;

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện huyện Khoái Châu về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu năm 2021;

Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2021, cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẦN TUYỂN DỤNG:
Chỉ tiêu cần tuyển dụng là: 89 người (18 vị trí),  cụ thể:
1. Các trường Mầm non: 40 người (01 vị trí)
– Giáo viên mầm non: 40 người.
2. Các trường Tiểu học: 13 người (02 vị trí)
– Vị trí Giáo viên Văn hóa: 13 người
+ Giáo viên Văn hóa: 12 người
+ Giáo viên Tiếng Anh: 01 người
3. Các trường Trung học cơ sở: 26 người (13 vị trí)
– Giáo viên THCS: 26 người (Ngữ văn 03; Toán 04; Vật lý 02; Hóa học 03; Sinh học 03; Lịch sử 02; Công nghệ 01; Thể dục 05; GDCD 02; Ngoại ngữ Tiếng Anh 01)
4. Các trường Tiểu học & Trung học cơ sở: 08 người (02 vị trí)
– Tiểu học: 07 người.
+ Giáo viên Văn hóa: 07 người.
– THCS: 01 người.
+ Giáo viên THCS: 01 người (Toán 01).
5. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: 02 người (02 vị trí)
– Giáo viên Hóa học 01 người; Giáo viên Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 01 người.
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN:
1. Tiêu chuẩn và điều kiện chung
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
– Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp;
– Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
2Tiêu chuẩn và điều kiện từng vị trí việc làm:
– Đối với vị trí giáo viên mầm non:
Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
– Đối với vị trí giáo viên tiểu học:
Trình độ chuyên môn: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
– Đối với vị trí giáo viên trung học cơ sở:
Trình độ chuyên môn: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
– Đối với vị trí viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện (theo Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo):
Trình độ chuyên môn: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
3Những người không được đăng ký dự tuyển viên chức
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển: 
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham gia vòng 2;
– Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn sự hiểu biết kiến thức về viên chức, quản lý viên chức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
– Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);
– Nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch:
Thí sinh bốc thăm chọn đề phỏng vấn và thuyết trình trước ban giám khảo. Nội dung đề phỏng vấn gồm: kiến thức chung về viên chức, quản lý viên chức, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; kiến thức chuyên ngành liên quan và các tình huống thực tế.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 02 Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 (ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính.
2. Thời gian:
– Từ ngày 23/11/2021 đến hết ngày 22/12/2021;
– Buổi sáng từ 7h30’đến 12h00’, buổi chiều từ 13h00′ đến 16h30′.
3. Địa điểm:
– Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu, địa chỉ: số 55 đường Nguyễn Khoái, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. (ĐT liên hệ: đ/c Trọng 0986475845; đ/c Thuấn 0977864080).
– Không trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển cho người đăng ký dự tuyển nhưng không trúng tuyển.