UBND huyện Kiến Xương, Thái Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

09/11/2020

UBND huyện Kiến Xương, Thái Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 06/11/2020 đến hết ngày 05/12/2020

– Địa điểm:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Kiến Xương, hoặc Phòng Nội vụ huyện Kiến Xương, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Kiến Xương, Thái Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 UBND huyện Kiến Xương, Thái Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 UBND huyện Kiến Xương, Thái Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: kienxuong.thaibinh.gov.vn