UBND huyện Kim Sơn, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021

25/01/2021

UBND huyện Kim Sơn, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 93 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/01/2021 đến ngày 09/02/2021 và từ 17/02/2021 đến hết ngày 27/02/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Kim Sơn, Trụ sở UBND huyện Kim Sơn, xóm 9, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Kim Sơn, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021 UBND huyện Kim Sơn, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021

UBND huyện Kim Sơn, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021 UBND huyện Kim Sơn, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021 UBND huyện Kim Sơn, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021 UBND huyện Kim Sơn, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021

UBND huyện Kim Sơn, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021 UBND huyện Kim Sơn, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021

UBND huyện Kim Sơn, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021 UBND huyện Kim Sơn, Ninh Bình tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

Danh mục TL ôn tập

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: kimson.ninhbinh.gov.vn