UBND huyện Kim Thành, Hải Dương tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

31/08/2021

UBND huyện Kim Thành, Hải Dương tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 231 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/08/2021 đến hết ngày 23/09/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Kim Thành.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: kimthanh.haiduong.gov.vn