UBND huyện Krông Pa, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022

20/12/2022

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của Sở Nội vụ tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành đào tạo và giá dục huyện Krông Pa năm 2022;
Thực hiện Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022, UBND Huyện Krông Pa Thông báo tổ chức thi tuyển giáo viên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pa, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự tuyển: Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pa và có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 2 mục III, Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện.
2. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm 2022 của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pa là 72 chỉ tiêu được đăng tải tại Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện, trên Cổng thông tin điện tử huyện Krông Pa (http://krongpa.gialai.gov.vn), trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pa (Số 47 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai).
(có bảng nhu cầu tuyển dụng kèm theo)
3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Chi tiết tại Khoản 2 mục III, Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện.
4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng: Chi tiết tại khoản 4, Mục III, Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện.
5. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn, địa điểm tiếp nhận phiếu: Người dự tuyển kê khai đúng, đầy đủ thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) kèm bản phô tô các loại giấy tờ như văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến vị trí việc làm, đối tượng ưu tiên nếu có và 02 ảnh 3×4, 01 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển (không nhờ người khác nộp thay) nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pa (Số 47 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai). Khi đi nộp Phiếu, người dự tuyển phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ có liên quan theo yêu cầu vị trí dự tuyển và đối tượng ưu tiên (nếu có) để người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra, đối chiếu và phải ký xác nhận các thông tin cá nhân trong danh sách đăng ký dự tuyển cùng với người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển;
Người nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải có Giấy biên nhận trao cho người dự tuyển (biên nhận có đóng dấu treo của cơ quan tiếp nhận).
– Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký: Người dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính vào các ngày làm việc từ ngày 23/12/2022 đến hết ngày 31/01/2023.
Sau khi kết thúc thời gian thực hiện việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (tính đến đến 17 giờ 00’ ngày 31/01/2023), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phải thực hiện báo cáo nhanh danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển gửi về Phòng Nội vụ trước 17 giờ 30’ cùng ngày.
6. Nội dung, hình thức thi tuyển: Xem chi tiết tại Khoản 1, Mục IV, Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện
7. Lệ phí dự tuyển: 400.000 đồng/người do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thu và nộp về Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Nội vụ huyện).
8. Tài liệu ôn thi; Thời gian và địa điểm tổ chức thi:
– Tài liệu ôn thi: Tài liệu ôn thi sẽ do Hội đồng tuyển dụng công bố để thí sinh được biết và tự ôn thi trên Cổng thông tin điện tử huyện Krông Pa (http://krongpa.gialai.gov.vn).
– Thời gian và địa điểm tổ chức thi: Sẽ thông báo cụ thể trên Cổng thông tin điện tử huyện Krông Pa (http://krongpa.gialai.gov.vn).
Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chịu trách nhiệm nhận phiếu, kiểm tra tính đúng đắn của hồ sơ; Tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Biểu mẫu đính kèm) nộp về Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 02/02/2023, đồng thời gửi kèm theo tập tin danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển (font chữ Times New Roman, size 12, soạn thảo bằng Microsoft Office Excel) tại địa chỉ hộp thư điện tử phongnvkr@gmail.com.
Nội dung chi tiết về tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2022 của UBND Huyện Krông Pa được quy định tại Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện được niêm yết công khai tại trụ sở HĐND và UBND huyện Krông Pa; Cổng thông tin điện tử huyện Krông Pa (http://krongpa.gialai.gov.vn), trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pa (Số 47 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai).
Mọi thông tin chi tiết về kỳ thi được Hội đồng tuyển viên dụng chức giáo viên thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện Krông Pa (http://krongpa.gialai.gov.vn).
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Phòng Nội vụ tại địa chỉ: Số 45 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (điện thoại 02693853308) để được hướng dẫn

 

 

Nguồn tin: krongpa.gialai.gov.vn