UBND huyện Lạc Dương, Lâm Đồng tuyển dụng viên chức năm 2022

18/02/2022

Căn cứ Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 26/01/202 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương về việc Quyết định ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương năm 2022;

Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển vào làm việc tại các đơn vị trường học và các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Ủy ban nhân dân huyện, cụ thể như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỦ TỤC HỒ SƠ VÀ PHÍ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

Điều kiện tiêu chuẩn chung: Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.  Thời gian, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

2.1 Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Ngoài phiếu đăng ký dự tuyển, người dự tuyển gửi kèm theo các loại hồ sơ sau để Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra, gồm:

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

+ 03 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của người dự tuyển; 02 ảnh cỡ 4 x 6cm.

* Lưu ý:

Mỗi thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ, bỏ trong túi đựng hồ sơ (bìa hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin về thành phần hồ sơ, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển sẽ không được sửa đổi, bổ sung các giấy tờ trong hồ sơ đã nộp khi hết thời hạn nộp hồ sơ.

Mỗi người dự tuyển chỉ nộp hồ sơ vào một vị trí tuyển dụng tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

Hội đồng tuyển dụng không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.

2.2.  Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2022 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc), cụ thể:

Phát hành phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 16/02/2022 đến 17 giờ 30 phút ngày 17/3/2022.

Thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ liên quan từ ngày 16/02/2022 đến 17 giờ 30 phút ngày 17/3/2022.

Thời gian: vào các ngày làm việc trong tuần, cụ thể:

+ Buổi sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút

Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện Lạc Dương. Địa chỉ: số 36 Đường Bidoúp, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

* Lưu ý: Thí sinh phải đọc kỹ thông báo này và bảng nhu cầu tuyển dụng kèm theo để chọn đơn vị đăng ký dự tuyển và ghi các thông tin phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; trình độ, chuyên ngành, chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển và các yêu cầu khác.

3.  Lệ phí dự tuyển

Thực hiện áp dụng Điều 4, quy định tại Thông tư số Thông tư số 92/2021/TT- BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

II. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẦN TUYỂN

Tổng số lượng người làm việc cần tuyển: 42 chỉ tiêu, trong đó:

Chỉ tiêu tuyển dụng ngành Giáo dục: 27 chỉ tiêu

Giáo viên Mầm non: 7 chỉ tiêu.

Giáo viên Tiểu học:14 chỉ tiêu.

Giáo viên THCS: 6 chỉ tiêu, bao gồm 01 chỉ tiêu Giáo viên thuộc trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

Chỉ tiêu tuyển dụng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 15 chỉ tiêu:

Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim 13 chỉ tiêu.

Trung tâm Nông nghiệp: 02 chỉ tiêu.

(Có số lượng nhu cầu chi tiết kèm theo)

III.  HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng

Xét tuyển 2 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

Tổ chức theo hình thức thực hành giảng dạy đối với thí sinh dự tuyển nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp (giáo viên); đối với thí sinh dự tuyển nhóm vị trí việc làm còn lại thực hiện theo hình thức phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thí sinh dự tuyển nhóm vị trí việc làm thuộc Trung tâm Nông nghiệp, Ban Quản lý rừng đầu nguồn Đạ Nhim và nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ (thư viện): Kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn theo thang điểm 100:

Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Thí sinh dự tuyển nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp (giáo viên):

Người dự tuyển tham gia kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức thực hành giảng dạy được bốc thăm nội dung bài dạy trước 02 ngày diễn ra kiểm tra, sát hạch thực hành, bài dạy theo phân phối chương trình tại thời điểm diễn ra vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức (được phép sử dụng sách giáo khoa, tài liệu liên quan, đồ dùng dạy học và giáo án đã soạn để giảng dạy).

Giáo viên Mầm non

Thực hành giảng dạy 01 tiết, thời gian giảng dạy từ 15 đến 30 phút (tuỳ theo độ tuổi của trẻ), không kể 10 phút làm quen với trẻ. Áp dụng cho các lớp mầm, chối, lá ở các môn: khám phá khoa học, tìm hiểu xã hội, thể dục giờ học, giáo dục âm nhạc, làm quen với toán, làm quen văn học.

Giáo viên Tiểu học

Thực hành giảng dạy 01 tiết, thời gian giảng dạy từ 35 đến 40 phút, không kể 10 phút làm quen với học sinh. Áp dụng cho các khối lớp 2, 3, 4 và 5 ở các môn: Toán hoặc Tiếng Việt (đối với vị trí giáo viên tiểu học), bộ môn thí sinh đăng ký dự tuyển (đối với vị trí giáo viên bộ môn của bậc tiểu học).

Giáo viên THCS

Thực hành giảng dạy 01 tiết theo môn (vị trí việc làm) đăng ký dự tuyển, thời gian giảng dạy là 45 phút, không kể 10 phút làm quen với học sinh. Áp dụng cho các khối lớp 6, 7, 8 và 9.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

2.  Cách thức chấm điểm phỏng vấn và thực hành

Trước ngày tổ chức kiểm tra, sát hạch thực hành, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển; thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn, thực hành; nội quy, lịch bốc thăm thực hành giảng dạy và một số thông tin cần đến các thí sinh. Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức chọn địa điểm thực hành cho từng vị trí việc làm và cấp học, môn học.

Trong quá trình thực hiện chấm điểm phỏng vấn, thực hành, các thành viên chấm độc lập trên phiếu chấm điểm đối với từng thí sinh. Điểm phỏng vấn, thực hành là điểm trung bình cộng của các thành viên tham gia chấm phỏng vấn, thực hành. Trường hợp các thành viên chấm phỏng vấn, thực hành chấm điểm chênh lệch nhau từ 5 điểm trở lên đến dưới 10 điểm thì Trưởng ban kiểm tra sát hạch trao đổi lại với các thành viên tham gia chấm phỏng vấn, thực hành, sau đó quyết định điểm phỏng vấn, thực hành. Trường hợp các thành viên chấm phỏng vấn, thực hành chấm điểm chênh lệch nhau từ 10 điểm trở lên thì Trưởng ban kiểm tra sát hạch báo cáo để Chủ tịch Hội đồng tổ chức đối thoại giữa các thành viên tham gia chấm phỏng vấn, thực hành, sau đó quyết định điểm phỏng vấn, thực hành.

Việc đánh giá xếp loại giờ dạy theo phiếu đánh giá và hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy của Bộ Giáo dục – Đào tạo, Sở Giáo dục – Đào tạo Lâm Đồng theo từng bậc học.

3.  Thời gian tổ chức

Thời gian: Dự kiến từ ngày 30/3/2022 đến ngày 30/4/2022.

Địa điểm: Tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương do Hội đồng tuyển dụng viên chức chọn.

Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh; đảm bảo đúng thời gian quy định.

Trên đây là thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: lamdong.gov.vn