UBND huyện Lâm Thao, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020

04/06/2020

UBND huyện Lâm Thao, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/06/2020 đến hết ngày 04/07/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ UBND huyện Lâm Thao.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Lâm Thao, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020

UBND huyện Lâm Thao, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Lâm Thao, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020 UBND huyện Lâm Thao, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020

Nguồn tin: lamthao.phutho.gov.vn