UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm 2022

27/04/2022

UBND huyện Lý Nhân, Hà Nam tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 256 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 29/04/2022 đến hết ngày 28/05/2022

– Địa điểm: Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Lý Nhân

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: lynhan.hanam.gov.vn