UBND huyện Minh Long, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

07/05/2021

UBND huyện Minh Long, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/05/2021 đến hết ngày 31/05/2021

– Địa điểm: phòng Nội vụ huyện Minh Long, thôn 3, xã Long Hiệp, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Minh Long, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND huyện Minh Long, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND huyện Minh Long, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND huyện Minh Long, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

UBND huyện Minh Long, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND huyện Minh Long, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND huyện Minh Long, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND huyện Minh Long, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

UBND huyện Minh Long, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND huyện Minh Long, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: huyện minh long-6

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: admin.quangngai.gov.vn