UBND huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2023

06/09/2023

Căn cứ Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 của Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Mộ Đức năm 2023.
UBND huyện thông báo tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Mộ Đức năm 2023, cụ thể như sau:

I. NHU CẦU, PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG
1. Nhu cầu tuyển dụng
Tuyển dụng 116 giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Mộ Đức năm 2023, trong đó:
– Giáo viên mầm non hạng III (mã số: V.07.02.26): 27 chỉ tiêu.
– Giáo viên tiểu học hạng III (mã số: V.07.03.29): 51 chỉ tiêu.
– Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số: V.07.04.32): 37 chỉ tiêu.
– Giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số: V.07.05.15): 01 chỉ tiêu.
(Chi tiết có phụ lục kèm theo)
2. Phương thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Mộ Đức năm 2023 được thực hiện theo hình thức xét tuyển.
II. ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển giáo viên:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
d) Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định.
đ) Có lý lịch rõ ràng.
e) Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
g) Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng, chức danh nghề nghiệp giáo viên cần tuyển, cụ thể:
– Giáo viên Mầm non hạng III
+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên;
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non (đối với giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; trường hợp, giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng).
+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm.
– Giáo viên Tiểu học hạng III
+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học (đối với giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; trường hợp, giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng).
+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm.
– Giáo viên Trung học cơ sở hạng III
+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở (đối với giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; trường hợp, giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng).
+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm.
– Giáo viên Trung học phổ thông hạng III
+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông (đối với giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; trường hợp, giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng).
+ Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
a) Người dự tuyển giáo viên phải nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm theo bản photo bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, giấy tờ ưu tiên (nếu có) và 03 bì thư gửi đảm bảo (có dán tem của bưu điện, ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận); người đăng ký dự tuyển giáo viên phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình. Ngoài các thành phần trong hồ sơ nêu trên, còn gửi kèm theo các mẫu: Phiếu biên nhận hồ sơ (theo mẫu 01); Phiếu kiểm tra hồ sơ (theo mẫu 02).
Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm, ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên năm 2023.
b) Người có nhu cầu đăng ký dự tuyển giáo viên tải Phiếu đăng ký dự tuyển và các mẫu từ 01, 02 trên Cổng thông tin điện tử huyện Mộ Đức, địa chỉ: moduc.quangngai.gov.vn, ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu và nộp hồ sơ tại cơ phòng Nội vụ huyện Mộ Đức. UBND huyện Mộ Đức không in và bán hồ sơ đăng ký dự tuyển.
c) Thí sinh có trình độ cao, khi đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm yêu cầu trình độ thấp hơn, nếu trúng tuyển thì xếp lương ở loại viên chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng.
d) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại phòng Nội vụ huyện Mộ Đức (Tầng 3, Trụ sở UBND huyện Mộ Đức, Tổ dân phố 2, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi); số điện thoại: 0255.3857261.
đ) Sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến phòng Nội vụ huyện để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cấp có thẩm quyền ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
Lưu ý:
– Các thí sinh có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài thì phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ- BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số của quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm trong bảng chỉ tiêu tuyển dụng tại phụ lục nhu cầu tuyển dụng kèm theo Thông báo này. Nếu phát hiện thí sinh nào nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào từ 02 (hai) vị trí việc làm trở lên trong bảng chỉ tiêu tuyển dụng thì Hội đồng tuyển dụng giáo viên sẽ loại thí sinh khỏi danh sách dự tuyển.
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN, TÀI LIỆU ÔN TẬP
1. Nội dung, hình thức xét tuyển (được thực hiện theo 2 vòng):
a) Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức: Thi viết.
– Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian: 180 phút.
– Thang điểm: 100 điểm.
2. Danh mục tài liệu ôn tập: Người có nhu cầu đăng ký dự tuyển tải danh mục tài liệu ôn tập tại Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi và UBND huyện Mộ Đức (moduc.quangngai.gov.vn). UBND huyện Mộ Đức không in và bán tài liệu ôn tập.
V. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển giáo viên
1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
3. Không bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:
1. Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày, Từ ngày 01/9/2023 đến 17 giờ ngày 30/9/2023 (trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật). Việc nhận hồ sơ phải có phiếu biên nhận của người thu nhận hồ sơ.
2. Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ huyện Mộ Đức (Tầng 3, Trụ sở UBND huyện Mộ Đức, tổ dân phố 2, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).
3. Phí dự tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu cụ thể: 400.000 đồng/01 thí sinh. Lệ phí dự tuyển nộp cùng lúc và tại điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển..
4. Thời gian tổ chức thi tuyển vòng 2: Ngày 29/10/2023.
5. Tất cả các nội dung liên quan đến quá trình tổ chức tuyển dụng giáo viên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện theo địa chỉ: moduc.quangngai.gov.vn, tại mục Tuyển dụng giáo viên năm 2023.
Thông tin chi tiết (nếu chưa rõ) xin liên hệ phòng Nội vụ huyện Mộ Đức hoặc qua số điện thoại: 0255.3857261 để được hướng dẫn.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Mộ Đức năm 2023. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thông tin rộng rãi Thông báo này. Thông báo này được đăng trên báo điện tử Quảng Ngãi, Cổng thông tin điện tử huyện Mộ Đức và niêm yết tại trụ sở UBND huyện Mộ Đức, nơi làm việc của phòng Nội vụ huyện Mộ Đức trong suốt thời gian nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển./.

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký THEO NĐ 115

Mẫu 01

Mẫu 02

Nguồn tin: moduc.quangngai.gov.vn