UBND huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

07/05/2021

UBND huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 126 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/05/2021 đến hết ngày 31/05/2021

– Địa điểm: Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện Mộ Đức.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

UBND huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: huyện mộ đức-6-8

– Mẫu 01: 0_20210504153005

– Mẫu 02: 0_20210504153100

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: moduc.quangngai.gov.vn