UBND huyện Mường La, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

11/01/2022

UBND huyện Mường La, Sơn La tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 11/01/2022 đến hết ngày 10/02/2022

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Mường La, tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonoivu.sonla.gov.vn