UBND huyện Mường La, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021

15/01/2021

UBND huyện Mường La, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 174 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/01/2021 đến hết ngày 10/02/2021

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Mường La, tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: muongla.sonla.gov.vn