UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

21/07/2022

UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/07/2022 đến 17h30 ngày 17/08/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ, UBND huyện Nghi Xuân; địa chỉ: Tổ dân phố Giang Thủy, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: nghixuan.hatinh.gov.vn