UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên Mầm non và Tiểu học năm 2021

27/08/2021

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân vừa thông báo tuyển dụng 78 giáo viên Mầm non và giáo viên Tiểu học năm học 2021- 2022. Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày 25/8/2021 đến hết ngày 23/9/2021.

I. Cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu, trong đó:

– 9 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Giáo viên Mầm non; Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên Mầm non hạng III.

– 69 chỉ tiêu tại vị trí việc làm Giáo viên văn hóa Tiểu học; Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên Tiểu học hạng III.

II. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1 Điều kiện chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

1.2 Điều kiện cụ thể về trình độ chuyên môn:

– Vị trí việc làm giáo viên mầm non: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên;

– Vị trí việc làm giáo viên văn hóa Tiểu học: Có bằng cử nhân trở lên, chuyên ngành Giáo dục tiểu học, Sư phạm tiểu học.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

III. Hình thức, nội dung tuyển dụng, xác định người trúng tuyển trong tuyển dụng.

1. Hình thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021 – 2022 được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2021 – 2022 thực hiện 2 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Hình thức thi: Phỏng vấn.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm Giáo viên mầm non (chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non hạng III) và Giáo viên văn hóa tiểu học (chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III)

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Thang điểm: 100 điểm.

Ưu tiên trong tuyển dụng

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

-Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

– Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3.1 mục 3 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học năm học 2021 -2022 phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi phỏng vấn tại vòng 2 quy định tại mục 2, phần III Thông báo này này đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục 3 phần III Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 2 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 4.1 mục 4 bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi phỏng vấn tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. Thời gian, địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ tuyển dụng, địa điểm xét tuyển:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. (Có mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo Thông báo này)

– Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 25/8/2021 đến hết ngày 23/9/2021. Khi đăng ký dự tuyển, thí sinh nộp kèm 3 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại người nhận.

– Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân.

2. Hồ sơ tuyển dụng:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến UBND huyện Nghi Xuân để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực, công chứng.

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hồ sơ được bỏ vào bì đựng riêng.

3. Thời gian, địa điểm xét tuyển:

– Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 10/2021.

– Địa điểm xét tuyển: Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân;

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Yêu cầu các thí sinh đến đăng ký dự tuyển phải tuân thủ nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Trong quá trình điền thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ với UBND huyện (qua phòng Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại: 0982.407.309; phòng Nội vụ, số điện thoại 0902.184.699) để được hướng dẫn.

Tải mẫu phiếu đăng ký dự tuyển tại đây.

Nguồn tin: nghixuan.hatinh.gov.vn