UBND huyện Ngọc Hiển, Cà Mau tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

26/05/2020

UBND huyện Ngọc Hiển, Cà Mau tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 73 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 26/05/2020 đến hết ngày 25/06/2020

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Khu trung tâm hành chính huyện Ngọc Hiển.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Ngọc Hiển, Cà Mau tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

UBND huyện Ngọc Hiển, Cà Mau tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND huyện Ngọc Hiển, Cà Mau tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND huyện Ngọc Hiển, Cà Mau tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: ngochien.camau.gov.vn