UBND huyện Ngọc Hiển, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2021

16/07/2021

UBND huyện Ngọc Hiển, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 88 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 08/07/2021 đến hết ngày 07/08/2021

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hiển, khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển số 01

Nguồn tin: ngochien.camau.gov.vn