UBND huyện Ninh Phước, Ninh Thuận tuyển dụng công chức xã trong trường hợp đặc biệt năm 2022

21/09/2022

UBND huyện Ninh Phước, Ninh Thuận tuyển dụng công chức xã Phước Hải trong trường hợp đặc biệt năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin:ninhphuoc.ninhthuan.gov.vn