UBND huyện Núi Thành, Quảng Nam tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

15/09/2023

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý cán bộ, công chức và người quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh;
Xét nhu cầu về vệc sử dụng công chức của UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện;
UBND huyện Núi Thành thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển chức danh công chức cấp xã, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu và vị trí công chức cần tuyển dụng

T T Chức danh công chức Đơn vị Số lượng Yêu cầu chuyên môn
01 Địa chính-nông nghiệp xây dựng và môi trường UBND huyện Núi Thành 04 Chuyên ngành: các nhóm ngành về địa chính, trắc địa, quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, quản lý đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị, kiến trúc, giao thông, tài nguyên, môi trường, luật.

2. Đối tượng tiếp nhận:
Là Công chức cấp xã, công chức cấp huyện trở lên hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị hành chính trong và ngoài huyện, có nguyện vọng về công tác tại UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, để bố trí về UBND các xã, thị trấn có nhu cầu.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn chung đối với người được tiếp nhận
– Có nguyện vọng, mong muốn được công tác tại UBND xã, thị trấn thuộc huyện Núi Thành.
– Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
– Có năng lực công tác và chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí công chức cần tiếp nhận.
– Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công tác.
– Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, xem xét xử lý kỷ luật hoặc trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tiếp nhận.
4. Thành phần hồ sơ cần tiếp nhận
– Đơn xin thuyên chuyển công tác có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng công chức;
– Văn bản thống nhất cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị quản lý công chức;
– Nhận xét đánh giá của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng công chức trong 03 năm gần nhất;
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan Y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

– Sơ yếu lý lịch mẫu 2C có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị;
– Bản sao các quyết định: Quyết định tuyển dụng; quyết định bổ nhiệm vào ngạch; quyết định nâng bậc lương,…
– Bản phô tô có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ ưu tiên khác có liên quan (giấy khai sinh, giấy chứng nhận thân nhân người có công…)
5. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ:
Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/10/2023 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định).
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Núi Thành (Số 04, Lê Thánh Tông, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam); Số điện thoại liên hệ: 0235.3570489.
* Lưu ý: Chỉ nhận đối với những hồ sơ đầy đủ thành phần hồ sơ theo yêu cầu và mỗi người nộp 02 bộ hồ sơ giống nhau. Hồ sơ được bỏ vào phong bì và ghi rõ họ tên và số điện thoại liên hệ. Không trả lại hồ sơ nếu không được xét chọn.

UBND huyện Núi Thành trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và công chức, người có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển được biết, nộp hồ sơ./

Nguồn tin: nuithanh.quangnam.gov.vn