UBND huyện Phù Cát, Bình Định gia hạn thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2020

29/01/2021

Căn cứ Công văn số 1716/SNV-CCVC ngày 02/10/2020 của Sở i vụ về việc thỏa thuận nhu cầu và kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện năm 2020; Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 4561/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND huyện Phù Cát; Thông báo số 436/TB-HĐTD ngày 26/12/2020 của H i đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Cát.

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện thông báo gia hạn thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2020, cụ thể:

1.  Gia hạn thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Gia hạn thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đến hết ngày 09/02/2021 (nhận trong giờ làm việc hành chính).

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Phòng N i vụ huyện – số 141 Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện Phiếu đăng ký dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển viên chức gửi Phiếu đăng ký dự tuyển  theo đường bưu điện thì thời điểm người đăng ký dự tuyển viên chức n p Phiếu đăng ký dự tuyển được xác định là thời điểm theo dấu bưu điện.

2. Thông tin chi tiết liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức: Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đăng tải trên Trang thông tin điện tử UBND huyện: www.phucat.binhdinh.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện; nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan liên hệ Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Nội vụ): số 141 Quang Trung, thị  trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát để được giải đáp.

>>>> Xem thêm: UBND huyện Phù Cát, Bình Định tuyển dụng giáo viên năm 2020

Nguồn tin: phucat.binhdinh.gov.vn