UBND huyện Phù Cát, Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2021

13/10/2021

Căn cứ Quyết định số 3949/QĐ-UBND, ngày 04/10/2021 của UBND huyện Phù Cát về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Phù Cát, năm 2021;

UBND huyện Phù Cát thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Phù Cát, năm 2021 với các nội dung như sau:

1.  Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng.

Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của vị trí dự tuyển: Thực hiện theo Phụ lục nhu cầu tuyển dụng ban hành kèm

* Lưu ý: Quy đổi giá trị tương đương của chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học thực hiện theo Công văn số 4060/UBND-NC ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

3. Số lượng viên chức cần tuyển: 36 chỉ tiêu.

– Ban Quản lý rừng phòng hộ: 4;

– Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 8;

– Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao: 7;

– Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: 17.

(chi tiết theo Phụ lục nhu cầu tuyển dụng ban hành kèm theo)

4. Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển.

5.  Hình thức, nội dung và thời gian thi

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thời gian thi 30 phút;

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Đối với thí sinh dự tuyển vào vị trí Phát thanh viên phải tổ chức sơ tuyển giọng đọc trước tham gia thi vòng 2.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

+ Thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên tiếng Anh;

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

Thí sinh trả lời đúng 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi ở vòng 1 được tiếp tục dự thi vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Thi viết.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: 180 phút.

Thang điểm: 100 điểm.

6.  Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Phiếu đăng dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ (kèm theo Thông báo).

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ các nội dung theo nhu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và chịu trách nhiệm tính chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển, thì UBND huyện Phù Cát sẽ thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Phù Cát không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp

b)  Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 05/10/2021 đến hết ngày 03/11/2021.

Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, do đó để đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và bảo đảm an toàn sức khỏe cho thí sinh, đề nghị thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong các hình thức sau:

+ Qua dịch vụ bưu chính công ích (tại bưu điện gần nhất) về Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát, địa chỉ tiếp nhận: Phòng Nội vụ huyện Phù Cát, số 141 Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức được tính theo dấu bưu chính trên phong bì).

+ Hoặc qua Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát tại địa chỉ: https://phucat.binhdinh.gov.vn (thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức được tính theo thời gian trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát).

Đối với hình thức nộp qua Trang thông tin điện tử của UBND huyện, sau khi được Tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức của huyện xác nhận đã nộp phiếu, thí sinh nộp bản gốc Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức về Ủy ban nhân dân huyện chậm nhất đến hết ngày làm thủ tục đăng ký dự thi để lưu hồ sơ theo quy định.

7.  Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Phù Cát, năm 2021, được đăng tải trên Trang thông tin điện tử UBND huyện: https://phucat.binhdinh.gov.vn; niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện (trước Phòng Nội vụ) và thông báo công khai trên Đài truyền thanh của huyện và UBND các xã, thị trấn.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Phù Cát, năm 2021, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan liên hệ Phòng Nội vụ: số 141 Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát để được giải đáp.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: phucat.binhdinh.gov.vn