UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2020

07/12/2020

UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 111 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 07/01/2020 đến hết ngày 07/01/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Phú Thiện.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: phuthien.gialai.gov.vn