UBND huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT năm 2022

23/06/2022

UBND huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 76 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng:Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: Kể từ 7 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 15 tháng 7 năm 2022

– Địa điểm: phòng Nội vụ huyện Phú Vang, đường Võ Phi Trắng, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: phuvang.thuathienhue.gov.vn