UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021

18/02/2021

UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 60 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 18/02/2021 đến hết ngày 19/03/2021

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Quỳnh Nhai, xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021 UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021

UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021 UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021 UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021

UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021 UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng giáo viên và nhân viên trường học năm 2021

Nguồn tin: quynhnhai.sonla.gov.vn