UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021

08/04/2021

UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 60 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 07/04/2021 đến hết ngày 06/05/2021

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Quỳnh Nhai, xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021

UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021

UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021

UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021

Nguồn tin: quynhnhai.sonla.gov.vn