UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

16/06/2022

UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/06/2022 đến hết 16h30 ngày 14/07/2022

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC huyện Sóc Sơn, Hà Nội

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: socson.hanoi.gov.vn