UBND huyện Sông Mã, Sơn La tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCHQS xã năm 2021

24/02/2021

UBND huyện Sông Mã, Sơn La tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCHQS xã năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 24/02/2021 đến hết ngày 26/03/2021

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Sông Mã, tổ dân phố 5, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Sông Mã, Sơn La tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCHQS xã năm 2021 UBND huyện Sông Mã, Sơn La tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCHQS xã năm 2021

UBND huyện Sông Mã, Sơn La tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCHQS xã năm 2021 UBND huyện Sông Mã, Sơn La tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCHQS xã năm 2021 UBND huyện Sông Mã, Sơn La tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCHQS xã năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: phieu-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc-moi-nhat_3009095107

Nguồn tin: songma.sonla.gov.vn