UBND huyện Tam Đường, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

05/08/2020

UBND huyện Tam Đường, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/08/2020 đến hết ngày 30/08/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tam Đường, Lai Châu

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Tam Đường, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

 

UBND huyện Tam Đường, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 UBND huyện Tam Đường, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tamduong.laichau.gov.vn