UBND huyện Tam Nông, Phú Thọ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

21/10/2021

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 09/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập tỉnh Phú Thọ năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 2396/KH-UBND ngày 14/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông về việc tuyển dụng viên chức giáo viên; nhân viên kế toán làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập huyện Tam Nông năm 2021;

Ủy ban nhân dân huyện thông báo việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Tam Nông năm 2021, cụ thể như sau:

1. Vị trí việc làm, đối tượng tuyển dụng

a)  Giáo viên tiểu học

Vị trí việc làm: Giáo viên dạy văn hóa tiểu học.

Đối tượng: Là những người tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên ngành giáo dục tiểu học.

b)  Giáo viên trung học cơ sở

Vị trí việc làm: Giáo viên dạy môn Ngữ văn, môn Toán cấp trung học cơ sở.

Đối tượng: Là những người tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên (ngành Ngữ văn, Toán, Toán-Tin) hoặc tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đúng với vị trí cần tuyển dụng.

c)   Nhân viên Kế toán

Vị trí việc làm: Kế toán các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Đối tượng: Là những người tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Kế toán, tài chính.

2.  Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển (khi đăng ký dự tuyển, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ);

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

3. Chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng

a) Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số 40 chỉ tiêu

b) Cơ cấu tuyển dụng:

Giáo viên văn hóa tiểu học: 20 chỉ tiêu.

Giáo viên trung học cơ sở: 15 chỉ tiêu (trong đó môn Ngữ văn 05 chỉ tiêu; môn Toán 10 chỉ tiêu).

Nhân viên Kế toán: Tổng số 05 chỉ tiêu.

4. Hồ sơ tuyển dụng

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

– 02 phong bì thư dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận (trường hợp địa chỉ người nhận không phải là người dự tuyển thì phải ghi chú thêm họ, tên của người dự tuyển, vị trí, đơn vị dự tuyển);

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng. Ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gồm: Địa chỉ liên lạc, điện thoại, e-mail (nếu có), …

5. Lệ phí xét tuyển

Phí dự xét tuyển thực hiện theo Thông tư số 228/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng ngạch hạng công chức, viên chức.

Mức thu phí: 500.000đồng/người.

6. Hình thức, nội dung xét tuyển

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Nội dung xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2:

+ Đối với vị trí việc làm là giáo viên:

Thực hành giảng dạy 01 tiết học để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Điểm thực hành giảng dạy được tính theo thang điểm 100.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành giảng dạy.

+ Đối với vị trí việc làm là nhân viên kế toán:

Thực hành trên máy vi tính để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

7.  Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 (thực hành);

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 (thực hành);

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 (thực hành).

* Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2 (thực hành).

8. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm vòng 2 (thực hành) đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 (thực hành) cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm vòng 2 (thực hành) cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần

9. Thời gian, địa điểm

Thông báo việc xét tuyển: Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 14/11/2021.

Phát hành và thu nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/10/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 14/11/2021 tại phòng Nội vụ huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (trong giờ hành chính các ngày làm việc; riêng ngày chủ nhật 14/11/2021 giao phòng Nội vụ trực để nhận hồ sơ dự tuyển).

Thực hiện xét tuyển vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm: Ngày 15/11/2021.

Thông báo danh sách thí sinh được tham dự vòng 2 (thực hành): Ngày 16/11/2021.

Tổ chức bốc thăm bài dạy tại Trung tâm Hội nghị huyện Tam Nông: Ngày 18/11/2021.

Tổ chức xét tuyển vòng 2 (thực hành) tại 01 trường tiểu học (đối với giáo viên tiểu học), tại 01 trường THCS (đối với giáo viên trung học cơ sở, nhân viên kế toán) trên địa bàn huyện Tam Nông, địa điểm trường sẽ thông báo cụ thể khi bốc thăm bài dạy thực hành (lịch chung toàn tỉnh): Từ ngày 22/11/2021.

Thông báo kết quả xét tuyển: Ngày 26/11/2021.

Thời gian hoàn thành công tác tuyển dụng: Tháng 12/2021.

Trên đây là Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Tam Nông năm 2021. Người dự xét tuyển căn cứ vào trình độ chuyên môn được đào tạo, chỉ tiêu tuyển dụng để đăng ký dự xét tuyển. Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông qua phòng Nội vụ (số điện thoại 02103 879 799) để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn tin: tamnong.phutho.gov.vn