UBND huyện Tân Phước, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

12/10/2021

UBND huyện Tân Phước, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 15/11/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tân Phước, khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin:  tanphuoc.tiengiang.gov.vn