UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

11/01/2021

UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 04/01/2021 đến hết ngày 05/02/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tân Uyên, Khu 26, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 UBND huyện Tân Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Đơn đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tanuyen.laichau.gov.vn