UBND huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2022-2023

19/07/2022

UBND huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2022-2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 31 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 19/07/2022

– Địa điểm: Hội trường số 2, Phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thachha.hatinh.gov.vn