UBND huyện Than Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2020

15/09/2020

UBND huyện Than Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 03/09/2020 đến hết ngày 03/10/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Than Uyên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Than Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2020

 

UBND huyện Than Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2020 UBND huyện Than Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2020

 

UBND huyện Than Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2020 UBND huyện Than Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2020 UBND huyện Than Uyên, Lai Châu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2020

Nguồn tin: thanuyen.laichau.gov.vn