UBND huyện Thanh Ba, Phú Thọ tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học

25/09/2021

UBND huyện Thanh Ba ban hành Văn bản số 981/UBND-NV về việc Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học. Theo đó, năm 2019, UBND huyện Thanh Ba tuyển dụng 25 chỉ tiêu giáo viên Văn hóa Tiểu học bằng hình thức xét tuyển, làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học công lập trên địa bàn.

Nguồn tin: thanhba.phutho.gov.vn