UBND huyện Thanh Chương, Nghệ An tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2023

17/03/2023

Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 15/3/2023 về tuyển dụng, tiếp nhận viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023, Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Chương thông báo tuyển dụng, tiếp nhận viên chức như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Đối tượng:
– Giáo viên mầm non hợp đồng theo Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT- BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ và người có trình độ Đại học giáo dục mầm non;
– Giáo viên tiểu học (tiếng Anh): Người có trình độ Đại học sư phạm tiếng Anh (hoặc Đại học tiếng Anh, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học), có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.
II. SỐ LƯỢNG: 101 người, cụ thể:
a) Giáo viên mầm non: 96 người.
b) Giáo viên tiểu học (tiếng Anh): 05 người.
III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
– Tiếp nhận: Giáo viên mầm non đã được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, có thành tích trong giảng dạy (đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên).
– Xét tuyển: Giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học (tiếng Anh).

Xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng như sau:
a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
– Hình thức thi: Phỏng vấn.
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
– Thang điểm (thi phỏng vấn): 100 điểm.
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Thành phần hồ sơ gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt.
– Giấy khám sức khỏe của Bệnh viện đa khoa tuyến huyện trở lên xác nhận đủ sức khỏe thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) được quy định tại Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
Người đăng ký dự tuyển phải cam đoan, ký tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định.
– 03 phong bì thư, dán tem, ghi rõ địa chỉ nơi nhận của người dự tuyển.
Lưu ý: Đối với giáo viên mầm non hợp đồng theo Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ phải nộp thêm: Bản sao các quyết định hợp đồng lao động, quyết định nâng lương gần nhất, quyết định nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo gần nhất, sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
(Các giấy tờ liên quan, các văn bằng, chứng chỉ được đựng trong bì Hồ
sơ).
V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

– Thời hạn nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ 7 giờ 30 phút ngày 17/3/2023 đến 17 giờ ngày 17/4/2023.
– Địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh nộp trực tiếp tại Phòng Nội vụ, Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Chương; địa chỉ: số 02, đường Nguyễn Sỹ Sách, khối 1A
– Thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (Điện thoại liên hệ: 0963056718 – 0974868545).
– Lệ phí tuyển dụng: 400.000 đồng/01 hồ sơ đăng ký dự tuyển./.

KẾ HOẠCH
Tuyển dụng, tiếp nhận viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT- BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Công văn số 1457/UBND-TH ngày 06/3/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An về cơ cấu, chức danh, vị trí, số người được tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Chương ban hành Kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận như sau:
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
– Tuyển dụng những người có phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ đáp ứng được yêu cầu công việc, vị trí việc làm.
– Tuyển dụng đủ số lượng, đúng cơ cấu chức danh, vị trí việc làm góp phần xây dựng đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
– Tuyển dụng phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng, dân chủ và đúng quy định.
III. CHỈ TIÊU, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG, TIẾP NHẬN
1. Chỉ tiêu: 101 người, cụ thể:
a) Giáo viên mầm non: 96 người;
b) Giáo viên tiểu học (tiếng Anh): 05 người.
2. Điều kiện dự tuyển:
2.1. Điều kiện chung:
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2.2. Điều kiện riêng:
a) Giáo viên mầm non:
Tiêu chuẩn: Cao đẳng giáo dục mầm non trở lên đối với giáo viên Mầm non hợp đồng theo Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ; Đại học giáo dục mầm non đối với những đối tượng khác.
b) Giáo viên tiểu học (tiếng Anh):
Tiêu chuẩn: Đại học sư phạm tiếng Anh (hoặc Đại học tiếng Anh, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tiểu học), có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG; XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG TUYỂN DỤNG, TIẾP NHẬN
1. Hình thức tuyển dụng:
a) Tiếp nhận: Giáo viên mầm non đã được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, có thành tích trong giảng dạy (đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên).
b) Xét tuyển: Giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học (tiếng Anh).
2. Nội dung, hình thức xét tuyển:
Xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng như sau:
a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức thi: Phỏng vấn.
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
– Thang điểm (thi phỏng vấn): 100 điểm.
3. Xác định người trúng tuyển:
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt.
– Giấy khám sức khỏe của Bệnh viện đa khoa tuyến huyện trở lên xác nhận đủ sức khỏe thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) được quy định tại Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
Người đăng ký dự tuyển phải cam đoan, ký tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định.
– 03 phong bì thư, dán tem, ghi rõ địa chỉ nơi nhận của người dự tuyển.
Lưu ý: Đối với giáo viên mầm non hợp đồng theo Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ phải nộp thêm: Bản sao các quyết định hợp đồng lao động, quyết định nâng lương gần nhất, quyết định nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo gần nhất, sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
(Các giấy tờ liên quan, các văn bằng, chứng chỉ được đựng trong bì Hồ sơ).

2. Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:
– Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp về Phòng Nội vụ, Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Chương; địa chỉ số 02, đường Nguyễn Sỹ Sách, khối 1A
– Thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
– Thời gian nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ 7 giờ 30 phút ngày 17/3/2023 đến 17giờ ngày 17/4/2023.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch xây dựng dự toán các nội dung chi và định mức chi cho công tác tuyển dụng, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng: Theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 8, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
2. Trách nhiệm của phòng Nội vụ:

a) Tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện quy trình tuyển dụng giáo viên mầm non và tiểu học (tiếng Anh) theo quy định.
b) Tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện bố trí kinh phí thuê các trường Cao đẳng, Đại học đủ năng lực cung cấp các bộ đề thi tuyển dụng và đáp án các bộ đề thi tuyển dụng, giảng viên chấm thi giáo viên mầm non và tiểu học (tiếng Anh).
3. Trách nhiệm của phòng Giáo dục và Đào tạo:
Phối hợp cùng Phòng Nội vụ tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện quy trình tuyển dụng, tổ chức tuyển dụng giáo viên mầm non và tiểu học (tiếng Anh) theo quy định.
4. Trách nhiệm của phòng chuyên môn có liên quan:
Phối hợp cùng Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện quy trình tuyển dụng giáo viên mầm non và tiểu học (tiếng Anh) theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Chương năm 2023, yêu cầu các phòng chuyên môn có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời./

Nguồn tin: thanhchuong.nghean.gov.vn