UBND huyện Thanh Liêm, Hà Nam tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2022

26/04/2022

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Căn cứ Công văn số 1062/UBND-NC ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm năm 2022;

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2022, cụ thể như sau:

1.  Số lượng, vị trí cần tuyển

Số lượng cần tuyển: 01 chỉ tiêu.

Vị trí dự tuyển: Chỉ huy trưởng Quân sự thuộc UBND xã Thanh Thủy.

2.  Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

2.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

Có một Quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;

Đủ 18 tuổi trở lên;

Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

Có văn bằng, chứng chỉ được đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2.2.  Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

*  Tiêu chuẩn chung

Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác;

Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

*  Tiêu chuẩn cụ thể

Người được tuyển dụng phải có đủ các tiêu chuẩn chung nêu trên và các tiêu chuẩn cụ thể sau:

Trình độ chuyên môn: Có bằng Tốt nghiệp trình độ Đại học, chuyên ngành Quân sự cơ sở;

Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, UBND cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã; tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội; xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã.

2.3.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thành phần Hồ sơ

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Bản sao có chứng thực: giấy khai sinh; các loại văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự.

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh (4×6) thời gian chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, ghi đầy đủ họ, tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ, được đựng trong túi bìa hồ sơ, bên ngoài ghi rõ thành phần hồ sơ.

4.  Thời gian, địa điểm tiếp nhận Hồ sơ

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Từ ngày 26/4/2022 đến hết ngày 25/5/2022 trong giờ hành chính và ngày làm việc.

Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Thanh Liêm, Quốc lộ 1A, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

5.  Hình thức tuyển dụng

Nội dung và hình thức tuyển dụng: thực hiện xét các điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định.

Địa điểm xét tuyển: tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm.

6.  Lệ phí dự tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm.

Nguồn tin: thanhliem.hanam.gov.vn