UBND huyện Thanh Sơn, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2020

10/06/2020

Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở công lập tỉnh Phú Thọ năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 744/KH-UBND ngày 03/6/2020 của UBND huyện Thanh Sơn về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Thanh Sơn năm 2020.

UBND huyện thông báo về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng viên chức cần tuyển dụng, thời hạn địa điểm, tiếp nhận hồ sơ cụ thể như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên. 

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp Đại học có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; có văn bằng chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của ngạch viên chức và vị trí việc làm cần tuyển. 

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG:

1. Giáo viên Tiểu học: tổng số 14 chỉ tiêu, chia ra:

– Giáo viên Tiếng Anh: 12 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tin học: 02 chỉ tiêu.

2. Giáo viên Trung học cơ sở: tổng số 16 chỉ tiêu, chia ra:

– Giáo viên Toán: 05 chỉ tiêu.

– Giáo viên Vật lý: 05 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiếng Anh: 06 chỉ tiêu.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu do Hội đồng xét tuyển phát hành);

– Bản khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển, có dán ảnh 4×6 (cm) và có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch;

– Bản phô tô bằng tốt nghiệp, văn bằng chứng chỉ (tin học, ngoại ngữ…);

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản phô tô giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;

– Bản phô tô học bạ, sổ học tập hoặc phiếu kết quả học tập toàn khoá;

– Giấy khám sức khỏe do Trung tâm Y tế cấp huyện trở lên cấp đang còn giá trị theo quy định của ngành y tế, có dán ảnh 4×6 (cm), có đóng dấu giáp lai của cơ sở khám sức khỏe (mẫu theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khoẻ);

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);

– Bản phô tô sổ hộ khẩu có tên của người dự tuyển;

– Bản sao sổ bảo hiểm xã hội (nếu có); bản xác nhận quá trình đóng BHXH.

– 02 ảnh 4×6 (cm) và 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên địa chỉ liên hệ, số điện thoại của thí sinh;

Các giấy tờ khác có liên quan;

* Lưu ý:

– Tất cả các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan là bản phô tô phải được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực. Khi có kết quả trúng tuyển sẽ đối chiếu với các giấy tờ gốc trước khi ban hành quyết định tuyển dụng.

– Không nhận phiếu đăng ký dự tuyển đối với người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

– Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ kèm theo được đựng trong bì hồ sơ do Hội đồng xét tuyển phát hành.

– Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

– Hết ngày nhận hồ sơ dự tuyển theo quy định, Hội đồng xét tuyển sẽ không nhận tài liệu, giấy tờ bổ sung vào hồ sơ dự tuyển của thí sinh.

2. Phí tuyển dụng

– Mức thu phí tuyển dụng được thực hiện tại Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể:

– Dưới 100 thí sinh dự tuyển: 500.000đ/thí sinh;

– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh dự tuyển: 400.000đ/thí sinh;

– Trên 500 thí sinh dự tuyển: 300.000đ/thí sinh.

3. Thời gian thu phí tuyển dụng: Ngày bốc thăm giờ giảng thực hành. 

IV. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

– Thời gian: Phát hành và thu nhận hồ sơ, phiếu đăng ký tuyển dụng từ ngày 05/6/2020 đến hết ngày 05/7/2020.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ, UBND huyện Thanh Sơn.

– Số điện thoại của bộ phận phát hành và tiếp nhận Hồ sơ: 0978 452 333 hoặc 0974 231 636.

V. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức Xét tuyển

2. Nội dung: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau: 

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. 

– Vòng 2: Thực hành giảng dạy 01 giờ học trên lớp để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3. Thời gian, địa điểm xét tuyển: 

– Thực hiện xét tuyển Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu Đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm xong trước ngày 08/7/2020.

–  Niêm  yết  danh  sách  thí  sinh  được  tham  gia  Vòng  2  trước  ngày 09/7/2020.

– Tổ chức bốc thăm bài dạy ngày 13/7/2020.

– Tổ chức thực hành giảng dạy ngày 15/7/2020.

– Niêm yết thông báo kết quả xét tuyển ngày 25/7/2020 

– Từ 03/8/2020 Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kết quả, trình Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định và ban hành quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển.

Mọi thông tin chi tiết, thí sinh xem thông báo niêm yết tại UBND huyện Thanh Sơn hoặc trên Trang thông tin điện tử huyện Thanh Sơn (địa chỉ http://thanhson.phutho.gov.vn);

Nguồn tin: thanhson.phutho.gov.vn