UBND huyện Thanh Sơn, Phú Thọ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

18/10/2021

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 09/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, THPT công lập tỉnh Phú Thọ năm 2021.

Căn cứ Kế hoạch số 1651/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND huyện Thanh Sơn về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Thanh Sơn năm 2021.

UBND huyện thông báo về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng viên chức cần tuyển dụng, thời hạn địa điểm, tiếp nhận hồ sơ cụ thể như sau:

I.  SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG:

1. Nhân viên Kế toán Mầm non, Tiểu học, THCS: 12 chỉ tiêu.

2. Giáo viên Tiểu học: tổng số 10 chỉ tiêu, chia ra:

Giáo viên Tiếng Anh: 05 chỉ tiêu.

Giáo viên Tin học: 05 chỉ tiêu.

3. Giáo viên THCS: tổng số 27 chỉ tiêu, chia ra:

Giáo viên Toán, Toán – Tin: 06 chỉ tiêu.

Giáo viên Vật lý: 04 chỉ tiêu.

Giáo viên Hóa học: 04 chỉ tiêu.

Giáo viên Sinh, Sinh – Hóa: 03 chỉ tiêu

Giáo viên Tiếng Anh: 06 chỉ tiêu

Giáo viên Tin học: 04 chỉ tiêu

II.  TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển (khi đăng ký dự tuyển, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ)

Đối với người dự tuyển Nhân viên Kế toán: Có trình độ Đại học trở lên ngành kế toán, tài chính;

Đối với người dự tuyển Giáo viên Tiểu học, THCS: Có trình độ Đại học sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp Đại học có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; có văn bằng chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của ngạch viên chức và vị trí việc làm cần tuyển.

2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu do Hội đồng xét tuyển phát hành);

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; có dán ảnh 4×6 (cm) và có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch;

– Bản sao bằng tốt nghiệp, văn bằng chứng chỉ liên quan đến vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;

– Bản sao học bạ, sổ học tập hoặc phiếu kết quả học tập toàn khoá;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);

– Bản sao sổ hộ khẩu có tên của người dự tuyển;

– Bản sao sổ bảo hiểm xã hội hoặc bản xác nhận quá trình đóng BHXH (nếu có).

– 02 ảnh 4×6 (cm) và 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên địa chỉ liên hệ, số điện thoại của thí sinh;

– Các giấy tờ khác có liên quan;

Những thí sinh khi có kết quả trúng tuyển bổ sung thêm:

– Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (Trung tâm Y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên) trong thời gian 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ, có dán ảnh 4×6 (cm), có dấu giáp lai của cơ sở khám sức khỏe;

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Lưu ý:

Tất cả các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan là bản phô tô phải được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực. Khi có kết quả trúng tuyển sẽ đối chiếu với các giấy tờ gốc để quyết định tuyển dụng.

Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh đăng ký từ 02 vị trí dự tuyển trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

Không nhận phiếu đăng ký dự tuyển đối với người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa, sửa chữa và người đăng ký dự tuyển phải ký tên vào từng trang của Phiếu đăng ký dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng. Ngoài bì ghi đầy đủ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gồm: Địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ e-mail (nếu có),…

2.  Không nhận hồ sơ dự tuyển đối với các trường hợp sau

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bị tẩy xóa, không đúng mẫu quy định, không đầy đủ danh mục theo quy định.

Người dự tuyển không thuộc đối tượng tuyển dụng hoặc không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

Người dự tuyển không trực tiếp nộp hồ sơ.

Người dự tuyển chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

3.  Lệ phí tuyển dụng

Mức thu phí tuyển dụng được thực hiện tại Thông tư số 228/2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể:

Dưới 100 thí sinh dự tuyển: 500.000đ/thí sinh;

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh dự tuyển: 400.000đ/thí sinh;

Trên 500 thí sinh dự tuyển: 300.000đ/thí sinh.

IV.  THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 14/11/2021(trong giờ hành chính).

Địa điểm: Phòng Nội vụ, UBND huyện Thanh Sơn.

V.  HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức Xét tuyển

2. Nội dung: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Thực hành giảng dạy 01 giờ học trên lớp (đối với người dự tuyển Giáo viên Tiểu học, THCS); Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (đối với người dự tuyển Nhân viên kế toán).

Mọi thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng thí sinh xem thông báo niêm yết tại UBND huyện Thanh Sơn hoặc trên Trang thông tin điện tử huyện Thanh Sơn (địa chỉ http://thanhson.phutho.gov.vn);

Nguồn tin: thanhson.phutho.gov.vn