UBND huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2023

15/09/2023

Căn cứ Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 của Chủ tịch UBND Trà Bồng về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2023.
Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2023 theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (sau đây gọi là Nghị định số 115/2020/NĐ-CP), cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
1. Giáo viên mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26): 38 giáo viên.
2. Giáo viên tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29): 55 giáo viên, trong đó:

– Giáo viên tiểu học cơ bản: 47.
– Giáo viên Anh văn: 01.
– Giáo viên Mỹ thuật (Mỹ thuật – Đội): 03.
– Giáo viên Tin học: 02.
– Tổng phụ trách đội: 02.
3. Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32): 28 giáo viên, trong đó:
+ Giáo viên Toán (Toán – Tin, Toán – Lý): 04.
+ Giáo viên Vật lý (Lý – Tin): 03.
+ Giáo viên Sinh học: 03.
+ Giáo viên Lịch sử: 02.
+ Giáo viên Anh văn: 01.
+ Giáo viên Thể dục: 01.
+ Giáo viên Công nghệ: 03.
+ Giáo viên Tin học: 03.
+ Giáo viên Âm nhạc: 02.
+ Tổng phụ trách đội: 06.
(Chi tiết có phụ lục kèm theo)
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ KÝ DỰ TUYỂN VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển giáo viên:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
d) Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định; đ) Có lý lịch rõ ràng;
e) Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần
tuyển.
– Đối với giáo viên Mầm non: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo quy
định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
– Đối với giáo viên Tiểu học: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
– Đối với giáo viên THCS: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
– Đối với vị trí Tổng phụ trách đội: Yêu cầu có bằng cử nhân trở lên một trong các chuyên ngành: âm nhạc, mỹ thuật, thể dục thể thao và đã được đào tạo nghiệp vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đội.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
a) Người dự tuyển phải nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (Kèm theo bảng photo bằng tốt nghiệp THPT, bằng chuyên môn, giấy tờ ưu tiên (nếu có)) và 03 bì thư gửi đảm bảo (có dán tem của bưu điện, ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận); người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình.
b) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một chỉ tiêu vị trí việc làm cần tuyển, trường hợp người dự tuyển nộp từ 02 Phiếu đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự thi.
4. Đối tượng được cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng giáo viên
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

III. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ, NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển; lệ phí dự tuyển
– Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 30/9/2023 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ khác theo quy định).
– Địa điểm: Tại Phòng Nội vụ huyện Trà Bồng (Địa chỉ: Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, Số điện thoại 0255.3865875, 0987.585.111).
– Lệ phí dự tuyển: 400.000 đồng/thí sinh.
2. Nội dung, hình thức xét tuyển
Xét tuyển giáo viên được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a) Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
– Hình thức: thi viết.
– Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian: 180 phút.
– Thang điểm: 100 điểm.
3. Xác định người trúng tuyển
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có số điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng giáo viên quyết định người trúng tuyển.
c) Không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
IV. ƯU TIÊN TUYỂN DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ
Căn cứ tình hình thực tế của huyện và nhu cầu tuyển dụng giáo viên của
các trường học nằm trên địa bàn các xã vùng cao thuộc thẩm quyền UBND huyện quản lý; nhằm ổn định lâu dài đội ngũ giáo viên của huyện, UBND huyện Trà Bồng ưu tiên tuyển dụng tối đa 40% giáo viên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu tại huyện Trà Bồng (tối thiểu là 36 tháng) tại từng vị trí việc làm cần tuyển, có điểm thi đủ điều kiện theo thứ tự từ cao xuống thấp. Trường hợp không tuyển dụng đủ chỉ tiêu 40% giáo viên là người dân tộc thiểu số nói trên, thì tuyển dụng các thí sinh khác cùng vị trí việc làm và lấy kết quả từ cao xuống thấp để đảm bảo đủ chỉ tiêu tuyển dụng.
* Về chỉ tiêu ưu tiên tuyển dụng:
1. Giáo viên mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26): 38, ưu tiên tuyển dụng 15 giáo viên (39,47%).
2. Giáo viên tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29): 55 giáo viên.
– Giáo viên tiểu học cơ bản: 47, ưu tiên tuyển dụng 18 giáo viên (38,30%).
– Giáo viên Anh văn: 01.
– Giáo viên Mỹ thuật (Mỹ thuật – Đội): 03, ưu tiên tuyển dụng 01 giáo viên (33,33%).
– Giáo viên Tin học: 02.
– Tổng phụ trách đội: 02.
3. Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32): 28 giáo viên.
– Giáo viên Toán (Toán – Tin, Toán – Lý): 04, ưu tiên tuyển dụng 01 giáo viên (25%).
– Giáo viên Vật lý (Lý – Tin): 03, ưu tiên tuyển dụng 01 giáo viên (33,33%).
– Giáo viên Sinh học: 03, ưu tiên tuyển dụng 01 giáo viên (33,33%).
– Giáo viên Lịch sử: 02.
– Giáo viên Anh văn: 01.
– Giáo viên Thể dục: 01.
– Giáo viên Công nghệ: 03, ưu tiên tuyển dụng 01 giáo viên (33,33%).
– Giáo viên Tin học: 03, ưu tiên tuyển dụng 01 giáo viên (33,33%).
– Giáo viên Âm nhạc: 02.
– Tổng phụ trách đội: 06, ưu tiên tuyển dụng 02 giáo viên (33,33%).
(chi tiết có phụ lục kèm theo)
Trên đây là Thông báo tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND huyện Trà Bồng năm 2023 theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân biết, thực hiện. Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Nội vụ huyện Trà Bồng, địa chỉ: Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua số điện thoại: 0255.3865875, 0987.585.111./.

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: quangngai.gov.vn