UBND huyện Trần Văn Thời, Cà Mau tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

23/06/2022

UBND huyện Trần Văn Thời, Cà Mau tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/06/2022 đến hết ngày 14/07/2022

– Địa điểm: UBND huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: tranvanthoi.camau.gov.vn