UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

20/07/2022

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 19/07/2022

– Địa điểm: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Trấn Yên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: tranyen.yenbai.gov.vn