UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

09/03/2023

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Trấn Yên, Yên Bái

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin:tranyen.yenbai.gov.vn