UBND huyện Triệu Phong, Quảng Trị tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020

26/06/2020

UBND huyện Triệu Phong, Quảng Trị tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 26/06/2020 đến hết ngày 27/07/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Triệu Phong, 246 Lê Duẩn, TT. ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Triệu Phong, Quảng Trị tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020

UBND huyện Triệu Phong, Quảng Trị tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020 UBND huyện Triệu Phong, Quảng Trị tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020

Nguồn tin: trieuphong.quangtri.gov.vn