UBND huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2022

25/07/2022

UBND huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2022 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 21/07/2022 đến 17h00 ngày 19/08/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ UBND huyện Tư Nghĩa

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: tunghia.quangngai.edu.vn