UBND huyện Vân Canh, Bình Định tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2022

29/04/2022

UBND huyện Vân Canh, Bình Định tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 50 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 28/04/2022 đến hết ngày 28/05/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Vân Canh

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vancanh.binhdinh.gov.vn