UBND huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

01/03/2023

UBND huyện Văn Chấn, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/03/2023 đến hết ngày 30/03/2023

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Văn Chấn

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vanchan.yenbai.gov.vn